GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ANH NGỮ AES

           Anh ngữ AES được thành lập bởi Founder Tôn Chí Hùng từ tháng 9/2015. Đến nay, sau 3 năm hoạt động, Anh ngữ AES có 1 cơ sở tại xóm 12 - Đà Sơn - Đô Lương - Nghệ An và trở thành một trong những địa chỉ đào tạo tin cậy trên địa bàn Đô Lương và các huyện lân cận (Tân Kỳ, Yên Thành, Thanh Chương...)

      Cơ sở Anh ngữ ứng dụng công nghệ cao AES (gọi tắt là Anh ngữ AES) đã và đang áp dụng các giáo trình FamilyFriends, Solution đối với học sinh phổ thông các cấp và giáo trình Market Leader đối với các đối tương học viên đang đi làm. Nhằm tập trung hỗ trợ học sinh địa phương phát triển tốt 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, và viết cho các học sinh trên địa bàn Đô Lương và các huyện lân cận bao gồm Tân Kỳ, Yên Thành và Thanh Chương, sắp tới Anh ngữ AES sẽ là đơn vị tiên phong đổi mới phương pháp tiếp cận và áp dụng giáo trình Hangout và Achievers do Công ty Đại Trường Phát giới thiệu tại Hội thảo Innovative Language Approaches for All Ages nhằm đáp ứng các đầu ra các chứng chỉ Starters, Mover, Flyer, KET, PET, FCE và IELTS cũng như giúp học sinh tiếp cận những thông tin mới nhất theo đúng Đề án trình Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ngày 20 tháng 7 năm 2015.